Wizyta w galerii podczas COVID-19 – o czym pamiętać?

24.11.2020
Porady

wizyta w galerii

Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa (Rozporządzenie z dnia 6.11.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) w obiektach handlowych – centrach handlowych, galeriach oraz sklepach wielkopowierzchniowych – klienci mają obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa. Wszystkich obowiązuje dystans społeczny oraz zachowanie zdrowego rozsądku w sytuacjach nieobjętych zaleceniami czy przepisami prawa. Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie – obowiązują więc takie same zasady bezpieczeństwa.

Po pierwsze staraj się zachować dystans

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między klientami to absolutna konieczność. Z obowiązku zwolnieni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, które robią zakupy w naszej Galerii oraz osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.Konieczność zachowania dystansu wiąże się także z koniecznością ograniczenie liczby klientów robiących równocześnie zakupy.

Po drugie dezynfekuj ręce przed i po wyjściu ze sklepu

Przed wejściem do Galerii Gala w Lublinie należy zdezynfekować ręce. O dezynfekcji trzeba też pamiętać podczas robienia zakupów. Można korzystać zarówno z własnych płynów i żeli dezynfekujących, jak też z rozmieszczonych na terenie Galerii Gala w Lubinie automatów dezynfekcyjnych oraz udostępnianych klientom dozowników.
Niezbędne jest także zdezynfekowanie rąk po opuszczeniu Galerii. Ten dobry nawyk sprawia, że nie przenosimy patogenów na dłoniach i nie rozsiewamy dookoła, a co za tym idzie – nie narażamy siebie oraz innych na kontakt z koronawirusem. Dezynfekcja rąk po wyjściu ze sklepu ogranicza także dystrybucję wirusa na ubrania, przedmioty codziennego użytku czy kierownicę samochodu, którym przyjechaliśmy do Galerii. Częsta dezynfekcja rąk powinna przebiegać zgodnie ze standardami ich mycia – jak prawidłowo myć ręce można przeczytać i zobaczyć na plakatach rozmieszczonych na terenie naszej Galerii, m.in.: w toaletach.

Po trzecie noś maseczki i regularnie je wymieniaj

Zasłanianie ust i nosa czyli noszenie maseczek w miejscach publicznych jest obowiązkowe w  całym kraju, m. in.: w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie. Nie ma więc znaczenia, czy klient robi zakupy, czy jedynie na kogoś czeka – usta i noc muszą być zasłonięte maseczką jedno- lub wielokrotnego użytku albo specjalnym kominem.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

UWAGA: należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że maseczki jednorazowe zaraz po użyciu (po zakupach) należy prawidłowo zdejmować oraz bezpiecznie utylizować.

Po czwarte zachowaj zdrowy rozsądek

Pamiętajmy, że bezpieczne i komfortowe robienie zakupów w Galerii Handlowej Gala w Lublinie wymaga od nas wszystkich – personelu oraz klientów – przestrzegania zasad sanitarnych.

Zachowanie zdrowego rozsądku, dostosowanie się do obowiązujących zasad, także tych lokalnych, które ustalamy znając przyzwyczajenia oraz potrzeby naszych klientów, to wyraz odpowiedzialności nas wszystkich za siebie na wzajem oraz najlepszy dowód obywatelskiej solidarności w trudnym czasie pandemii.